TEMA

Escola de pares

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

L’escola de pares consisteix en fer sessions conjuntes per tots els pares i mares dels nens i nenes que assisteixen al servei de suport escolar de Càritas per tal de millorar la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies, les quals es troben en situació de risc i/o exclusió social.

Les temàtiques que es treballen amb els pares són fruit de les demandes implícites i explícites que fan les famílies i el què pugui detectar tan la professora, la psicòloga, la treballadora social i/o les voluntàries del programa.

OBJECTIU

Millorar la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies que es troben en situació de risc i/o exclusió social

  • Donar pautes de conducta als pares (educar/formar)
  • Detectar trastorns i/o problemàtiques psicològiques
  • Millorar les relacions personals, socials i familiars
  • Millorar l’autoestima dels infants

ENTITATS IMPLICADES

Càritas Interparroquial de Cervera i Serveis Educatius

NOM/S DEL/S RESPONSABLE/S

Judith Sánchez Trepat, Anna Gómez Barbero i M. Carme de Dios

TELÈFON I MAIL

973 53 21 51  

caritascervera@terra.es