TEMA

Programa municipal de les dones

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El programa desenvolupa accions concretes en Polítiques de Dones per tal d’incidir positivament des de l’administració en la·quotidianitat de les dones de Cervera. Les actuacions estan subjectes als eixos que guien el Pla Comarcal de la Segarra;

Anàlisis de la realitat i suport a la participació

Suport a l’Associacionisme

Formació i promoció de les dones

Contemplar la diversitat de les dones migrades

Acció integral contra la violència de gènere i 

Atenció i assessorament integral a les dones.

OBJECTIU

Garantir la totalitat dels drets i la eradicació de qualsevol forma de discriminació i treballant les accions de forma coordinada.

METODOLOGIA

La metodologia emprada està basada en la coordinació de totes les activitats amb els diferents agents que intervenen o poden

intervenir en les accions pensades per a la promoció de la igualtat de condicions i possibilitats entre homes i dones. 

HORARIS

De dilluns a divendres de 8 a 15h i dijous de 16.30 a 19.00h

ENTITATS IMPLICADES

Consell Comarcal de la Segarra

NOM/S DEL/S RESPONSABLE/S

Susanna Martín

TELÈFON I MAIL

ladona@cerverapaeria.cat