DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El Programa local d’immigració té com a objectiu dissenyar i planificar programes i accions amb l’objectiu de facilitar la integració

de les persones nouvingudes, fomentar la cohesió social a Cervera i tenir un coneixement permanent· de la realitat, entre altres.

OBJECTIU

Integració real de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida en el nostre municipi, on es plantegen accions concretes

que responen a la nostra situació específica, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l'exclusió, la igualtat

d'oportunitats, l'accés a recursos col·lectius i serveis públics i municipals.

ENTITATS IMPLICADES

Consell Comarcal de la Segarra

Les línies de treball prioritàries del programa són:

ACOLLIDA:

Servei d’acollida a les persones nouvingudes, servei d’assessorament jurídic i d’estrangeria (CITE).

FORMACIÓ:

Cursos de formació laboral, cursos de formació adreçats a professionals...

Competències lingüístiques: Aula de Llengua de Català (cursos de català).

SENSIBILITZACIÓ:

Projecte Combatem els tòpics, exposicions...

Suport a les associacions de nouvinguts, tramitació d’informes d’arrelament social...

NOM/S DEL/S RESPONSABLE/S

Susanna Martín

TELÈFON I MAIL

serveissocials@cerverapaeria.cat

973533803