TEMA

Àmbit social i infància i adolescència

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. 

És un recurs que pretén ser una alternativa que incideixi tant en les causes com en les situacions concretes i possibilitar processos d´integració i socialització, especialment en situacions de risc social.

OBJECTIU

L'objectiu és proporcionar atenció a infants i adolescents en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. Les funcions són:

  • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual i en grup.
  • Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat.
  • La coordinació amb els serveis bàsics d'atenció social pel treball familiar.

ENTITATS IMPLICADES

Consell Comarcal de la Segarra i Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

  • Cervera: Paeria de Cervera i Institut Antoni Torroja.
  • Guissona: Ajuntament de Guissona, Escola de música, Espai La Fasina i Institut de Guissona.
  • Torà: Ajuntament de Torà i Escola Sant Gil
  • St. Guim de Freixenet: Ajuntament de Sant Guim de Freixenent i escola l’Estel.

NOM/S DEL/S RESPONSABLE/S

Javi Crespo 

Àrea Servei Socials

Consell Comarcal de la Segarra

TELÈFON I MAIL

973531300

serveissocials@ccsegarra.cat