TEMA

Promoció de la Salut als alumnes de tots els IES de la Segarra

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Es crea una comissió de salut a cada Institut per coordinar les activitats del programa i avaluar casos de risc.

Una infermera del CAP, es desplaça un dia a la setmana a d'Institut corresponent:

IES La Segarra: Els dilluns cada 15 dies de 10 a 11:30h:  http://www.ieslasegarra.com/novetats/salutescola.php

IES A. Torroja: Primer divendres de cada mes de 10 a 11h: http://iesantonitorroja.cat/mod/page/view.php?id=109

IES Guissona: Els dimecres cada 15 dies de 10 a 11 h:

http://www.iesguissona.cat/inici/projectes.php

FEDAC: Els dimecres cada 15 dies de 11 a 12 h.

Durant aquest horari la infermera disposa d’un espai de consulta on els estudiants poden assistir-hi lliurement. Les visites són confidencials

Es reuneix periòdicament amb la Comissió de Salut del Centre per fer seguiment de casos de risc i establir un calendari de treball, avaluació, etc.

També realitza tallers educatius amb els alumnes, d’acord amb el pactat amb la Comissió de Salut de cada Centre.

OBJECTIU

Millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac.salut comunitària presents en el territori.

ENTITATS IMPLICADES

Instituts de la Segarra(públics i privats), CAP Cervera i CAP Guissona  (Departaments d’ensenyament i de Salut)

NOM/S DEL/S RESPONSABLE/S

Sara Ribera (IES La Segarra) Teresa Carulla (IES A. Torroja) i Mònica Carbonell (IES Guissona i FEDAC) 

TELÈFON I MAIL

973530554 (IES La Segarra) 973531450 (IES A. Torroja)  973551417 (IES Guissona) i 973550082 (FEDAC).

sribera.lleida.ics@gencat.cat

tcarulla.lleida.ics@gencat.cat

mcarbonellb.lleida.ics@gencat.cat