TEMA

Agent de Salut

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Agent de Salut que ofereix una intervenció psicològica, educativa, individual o comunitària per abordar problemàtiques relacionades amb la salut (drogues, sexualitat...) dels joves. Es tracta d’un SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC que ofereix: orientació psicològica a famílies amb joves, consell i orientació psicològica a joves, consell i seguiment davant el consum de drogodependències, prevenció i orientació sexual, assessorament a professionals que treballen amb joves, derivació i acompanyament a altres serveis i consultes en línia d’aquestes temàtiques. Aquest servei s’ofereix cada dijous de 10h a 18h al consell comarcal de la Segarra, i cada primer dijous de mes a l’Ajuntament de Guissona.

OBJECTIU

Oferir un recurs per a la prevenció i l’abordatge del consum de drogodependències i altres conductes de risc per la salut amb joves i famílies de la comarca

Mètodes utilitzats pel desenvolupament:

DETECCIÓ per part de qualsevol agent social, de joves que consumeixen cànnabis o altres tòxics, practiquen conductes sexuals de risc i/o presenten desequilibris en els seus hàbits alimentaris, entre altres. En cas d’haver intentat resoldre la situació sense èxit, DERIVAR a l’Agent de Salut el cas, fent la descripció dels fets i facilitant les dades del jove o implicats. EXPLORACIÓ DE LA SITUACIÓ per part de l’agent de salut amb altres professionals i intercanviar informació, i INTERVENCIÓ amb el jove i/o familiars. Es determinaran les accions a treballar i la derivació pertinent a altres serveis. Es contempla el treball en xarxa i transversal amb els professionals que intervenen amb els joves en els diversos municipis de la comarca segons la demanda o necessitat detectada.

AVALUACIÓ:

valoració i tancament de la intervenció fent un retorn al jove del resultat de la intervenció, així com també al professional o servei que ha fet la detecció.

ENTITATS IMPLICADES

Àrea d’Acció Social i Àrea de Joventut del CCS

NOM/S DEL/S RESPONSABLE/S

Esmeralda Torres (psicòloga)etorres@ccsegarra.cat, 973531300 (Consell Comarcal Segarra) i 973550005 (Ajuntament de Guissona)