Notícies

Super User

Super User

correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Dijous, 11 Juny 2015 00:00

Campus de futbol femení

Diumenge, 10 Juny 2012 18:02

Qué ès?

X

arxa UPS - Units per la salut

Diverses institucions i entitats que fan activitats de Salut Comunitària a Cervera Sentiment que es pot millorar la coordinació i la informació entre aquestes. Necessitat de que tots els que fem accions de salut comunitària ens coneguem, ens relacionem i aportem el nostre coneixement. Creiem que el fet d’interrelacionar-nos, comunicar-nos, opinar, millorarà el que estem treballant.

 

M

embres de la xarxa

CAP de Cervera

Consell Comarcal de La Segarra

  •  Joventut i Esports
  •  Acció Social i Ciutadania

Paeria de Cervera

  •  Serveis Social
  •  Esports, Joventut i Salut
  •  Educació

Consell Esportiu de la Segarra

Creu Roja

Càritas

Associació de familiars de malalts d´Alzheimer

Associació Salut Mental Ondara-Sió

Agència de Protecció de la Salut

Serveis Educatius

Casal de la Gent Gran

Donants de sang de la segarra

Associació DIS-SEG

Activitats Aquàtiques natació Cervera

 

O

bjectius

 

 Maximitzar els recursos

 Sumar les capacitats i recursos de cadascú/una

 Recollir i difondre la informació (fitxes –web- mailing)

 Incrementar la participació

 Establir bona comunicació entre els responsables de salut comunitària

 Fomentar la participació i el compromís

 

M

etodologia

 

 

Es faran 4 reunions a l’any mínim 

Cada ens o cada entitat/associació designarà un/a responsable

Es parlarà sobre les activitats que cadascú està fent.

De cada reunió es farà acta

Prèviament, cada entitat farà arribar les fitxes de les activitats de comunitària a les coordinadores de la Xarxa del CAP, que seran les responsables de fer-ne la difusió. 

Per fer la difusió, S’elaborarà un “mailing” i s’elaborarà un web per penjar tota la informació de Salut Comunitària actualitzada i a l’abast de tots.

 

A

valuació

 

 

L’avaluació del bon funcionament de la Xarxa de Salut Comunitària serà per observació directa, per l’opinió dels participants, i pel seguiment dels fulls de registres que es faran en totes les reunions que es duran a terme durant l’any.

Sorgiran noves propostes, segons l’evolució i recursos de la xarxa

 

Divendres, 11 Juliol 2014 18:08

GOTES DE SOLIDARITAT

A qui s’adreça: A tots els consumidors

Durada: dos mesos

Objectius:  Finançar en dos mesos 11.000 minuts del Servei de Suport Psicològic per a persones que pateixin malaltia oncològica i per als seus familiars.

Descripció: “GOTES DE SOLIDARITAT” és una iniciativa de Solán de Cabras conjuntament amb l’ aecc.

-acció adreçada al consumidor: venda d’ampolla rosa i campanya xarxes socials per enviar missatges de suport a dones afectades per la malaltia.

-acció de prevenció: La Companyia Mahou San Miguel conjuntament amb l’ aecc, faran jornades en totes les seus i centres de producció per a conscienciar als treballadors de l’ importància de la detecció precoç, els hàbits de vida saludable i informació relativa a les prestacions i serveis de l’ aecc

Contingut:  La marca d’aigua Premium, Solán de Cabras , llança una edició especial de l’ampolla de color blau, posen a la venda 2.443.000 “ampolles rosa”” de 1,5l. ,els seus beneficis estaran integrament destinats a finançar temps del Servei d’atenció Psicològica de l’ aecc., el repte és aconseguir en dos mesos 11.000 minuts.

Metodologia: El Programa d’atenció psicològica de l’ aecc és totalment gratuït tant pel malalt com per als seus familiars. Tant sols l’any 2013 , l’ aecc ha atès a 32.672 persones en aquest servei . Aquest servei resol trastorns que apareixen des del moment en que una persona és diagnosticada, al llarg del procés de la malaltia, així com durant el període de curació.

solan-de-cabras 

Diumenge, 10 Juny 2012 20:50

Banc d'aliments

Tema: Famílies

Descripció del programa

Recurs estable adreçat a cobrir les necessitats bàsiques de les persones mitjançant aliments provinents del Fons europeu, de

campanyes puntuals que es puguin dur a terme al municipi o de persones anònimes interessades en col·laborar.

ENTITAT: Paeria de Cervera. Regidoria de Serveis Socials

PERSONA DE REFERÈNCIA: Susanna Martín

CORREU ELECTRÒNIC: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

TELÈFON: 973533803

ENTITATS IMPLICADES: Consell Comarcal de la Segarra, Càritas, Creu Roja, EAP La Segarra, CAP Cervera

OBJECTIUS

Cobrir de forma immediata la situació de crisi de qualsevol persona o família i donar suport per trobar altres alternatives

Potenciar el treball en xarxa creant el recurs amb uns criteris unificats, clars i eficients des dels diferents professionals.

Sensibilitzar la població

METODOLOGIA

Es treballa de forma coordinada amb les professionals de Serveis Socials, Càritas, Creu Roja, EAP i el CAP, les quals fan l’estudi

econòmic i social de les persones susceptibles de rebre aliments, valoren la situació econòmica, el tipus de vivenda, els problemes

de salut i altres situacions de risc. Es puntuen cada una de les situacions i en funció del resultat· es consideren perceptores el

temps que la professional consideri oportú amb un màxim de tres mesos. Per l’establiment de l’ajut s’ha creat un document base

amb uns criteris que utilitzen totes les professionals, pel que fa a la quantitat de productes que s’han de donar, es fan lots

tenint en compte el nombre de persones que hi ha a la unitat familiar.

DESTINATARIS/ES

Totes les persones amb una situació de precarietat econòmica o risc d’exclusió. Per ser beneficiari/a caldrà haver parlat prèviament

amb alguna professional de les que formen part del programa i acreditar la situació personal en la que es troba.

TEMPORALITZACIÓ

El banc d’Aliments està actiu tots els dies de la setmana i es fan entregues d’aliments un cop al mes.

Diumenge, 10 Juny 2012 20:49

Camina i fes salut

Descripció del projecte:Utilitzar l’exercici físic com a eina de promoció de la salut, atesos els beneficis de la pràctica de l’activitat física i l’exercici físic.

A qui va dirigida: persones que vulguin fer activitat física.

Noms dels responsables: Sara Ribera, Arseni López i Miquel Puig

Telèfon i mail: 973531048, 973530025 i 696343312

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Entitats implicades: CAP Cervera, Ajuntament de Cervera, Centre Excursionista de la Segarra

Material i mètodes:

És una activitat oberta a tota la població.

El Centre Excursionista de la Segarra és qui prepara els circuïts i guia les caminades.

Es fan 4 itineraris diferents, de 6-7km, que es van alternant.

Les caminades es fan tots els dimecres de setembre a juny.

Se surt de la Pl. Santa Anna a les 19:30h

La inscripció es pot fer el primer dia que algú comença a caminar. Costa 2 euros tot el cicle (setembre-juny) i val per una armilla reflectant amb els logos de l’activitat i de les entitats col·laboradores.

Avaluació:

Sobre el nombre de caminadors

Es fa una enquesta a l’acabar cada cicle (juny) on la gent valora el cicle i fa propostes per la propera edició

Diumenge, 10 Juny 2012 20:47

Servei d'ajuda a domicili

TEMA: Àmbit de serveis socials i de salut.

 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Atenció directa a la persona en tasques d’atenció personal, adquisició d’ hàbits saludables i suport en tasques de la llar

 A QUI VA DIRIGIDA: A les persones amb dependència o maca d’integració social que viuen en el seu propi domicili i necessiten atenció directa per fomentar la seva autonomia.

NOM DELS RESPONSABLES: Maite Lecha : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., 973531300 (CCS)

ENTITATS IMPLICADES:

Responsables: Àrea d’Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal de la Segarra (CCS)

Col·laboradores: Departament d´Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de

Catalunya.

Contractació externa: Fundació Pere Mata.

OBJECTIU: Mantenir i fomentar que la persona pugui viure en el seu propi domicili mitjançant atenció personal i suport.

MATERIAL:

_Reglament i Preu públic

-Fulls de derivació· protocol·litzats en el projecte.

-Recurs Humà: Tècnics dels SSAB i Treballadora Familiar.

MÈTODES UTILITZATS PEL DESENVOLUPAMENT:

DETECCIÓ dels professionals dels SSAB, de salut o petició directa de la persona o els seus familiars.

DERIVAR al professional dels serveis socials bàsics referent, fent la descripció dels fets i facilitant les dades del usuari o implicats.

EXPLORACIÓ DE LA SITUACIÓ per part dels serveis socials bàsics amb col.laboració amb altres professionals i intercanviar informació

INTERVENCIÓ directa per part de la treballadora familira en el propi domicili de la persona amb necessitat amb espabliment de pactes i/o acord amb el benecificiari

La Treballadora Familiar serà una figura itinerant que es desplaçarà als diferents domicilis de la comarca per poder actuar en el medi on es generi la necessitat. Es coordinarà amb les persones i professionals referents segons la situació· existent i treballarà en processos d’atenció personalitzada i si s´escau en processos d´adaptació· familiar i comunitària.

AVALUACIÓ: valoració continuada dels professionals, que intervenen en cada cas.

 
Diumenge, 10 Juny 2012 20:47

Atenció Sanitària Immediata

Títol del projecte: Atenció Sanitària Immediata (Socorrisme)

Realització periòdica de cursos per aprendre les tècniques bàsiques per a la realització de primers auxilis.A qui va dirigida: Població en general i voluntaris de Creu Roja

Nom/s del/s responsable/s: Maite Cairó Folguera

Telèfon i mail: 973 532 084, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Descripció del projecte:

Realització periòdica de cursos per aprendre les tècniques bàsiques per a la realització de primers auxilis.

Proper curs: Abril- Maig 2011 (aproximadament)

Diumenge, 10 Juny 2012 20:46

Activitat física piscina coberta

TEMA: ESPORT i SALUT

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Conjunt d'actifitas físiques dirigides al complex esportiu de la piscina coberta municipal. Dins el conjunt d'activitats s'inclouen les d'aigua: cursos de natació, aquaerobic, aquagim,.... i les que es desenvolupen al gimnàs de la instal·lació: aerobic, spinning, step, entre d'altres.

A QUI VA DIRIGIDA: Totes les edats

NOM DELS RESPONSABLES:·Joan Lluis Mas ( Gerent de l'emprea GIMP)

: 973532036Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

ENTITATS IMPLICADES:

Responsables: Gestió i Manteniment de Piscines

Col·laboradores:Paeria de Cervera

OBJECTIU: Ampliar l'oferta d'activitat física per a la població de Cervera i comarca, fomentar l'esport com a font de benestar i salut, fomentar el coneixement de la natació enre la població local, en especial en joves i infants.

MATERIAL: Esportiu i Variat en funció de l’activitat que es dugui a terme

MÈTODES UTILITZATS PEL DESENVOLUPAMENT:

Cada activitat esportiva ofertada al complex de la piscina d'estiu té la seva pròpia metedologia de funcionament, tot depenent del públic destinatari, com del medi en que es desenvolupa, de les aptituds o condicions físiques necessaries pel seu desenvolupament....

Totes les activitats tenenla seva pròpia programació i temporalitzacióp per l'assoliment dels objectius grupals o individuals de cadascuna.

HORARI: De dilluns a divendres de 7:00 a 23:00, dissabtes de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 20:00, diumenges de 10:00 a 14:00.

COST:Tarifes depent de l'activitat i de la condició de soci de la instal·lació.

Per més informació consultar drectament a la instal·lació en hiorari d'obertura de la mateixa.

AVALUACIÓ: Es desenvolupa una avaluació continuada i final de cada activitat / curs que es desenvolupa en la instal·lació.

Diumenge, 10 Juny 2012 20:45

Maletes d'acollida

ÀMBIT: Famílies

DESCRIPCIÓ

Maletes adreçades a famílies nouvingudes. Es facilita la informació sobre les maletes a les famílies des del centre amb la col·laboració d’un/a agent d’acollida. En elles hi trobaran informació sobre l’entorn i Catalunya (que no caldrà retornar) i material (a retornar) per apropar-les al sistema educatiu català i els faciliti la participació en el procés d’aprenentatge dels seus fills (llibre de lectura, diccionaris...)

ENTITAT: PAERIA DE CERVERA, DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I CONSELL COMARCAL DE · LA SEGARRA

PERSONA DE REFERÈNCIA: Raquel Escolà i Flors Pericon

CORREU ELECTRÒNIC: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

TELÈFON: 973533544

ENTITATS IMPLICADES: Paeria de Cervera, Ajuntament de Guissona, Departament d’Ensenyament, Consell Comarcal de la Segarra, Secretaria per la Immigració.

OBJECTIU

Potenciar l'equitat i la participació en el marc d'una educació inclusiva per reduir desigualtats.

Gestionar una bona acollida a les famílies nouvingudes i animar-les a participar en el procés d’aprenentatge dels seus fills.

METODOLOGIA

Es treballa de forma coordinada entre el centre, la família i l’administració. Hi ha un recorregut establert. El préstec és de 3 mesos com a mínim.

DESTINATARIS/ES

Famílies nouvingudes.

TEMPORALITZACIÓ

Durant el curs escolar.

Diumenge, 10 Juny 2012 20:44

Pla educatiu entorn de Cervera

ÀMBIT: ALUMNAT I LES SEVES FAMÍLIES

ENTITAT: PLA EDUCATIU D’ENTORN

DESCRIPCIÓ

Els Plans educatius d’entorn són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida.

Els PEE s’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits i fràgils i a les edats més vulnerables, particularment als alumnes de la franja 10-16 i als nois/es nouvinguts o amb risc de marginació, per tal d’assegurar-ne la igualtat d’oportunitats.

Els PEE tenen per objectiu promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i l’ús de la llengua catalana; volen incrementar l’èxit escolar i millorar el vincle entre les famílies, escoles i entorn; enfortir les xarxes educatives i la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col.lectius.

Les seves línies d'intervenció són:

- Incentivació i suport: promoció de l'èxit escolar de tot l'alumnat. i orientació i seguiment acadèmico-professional.

- Prevenció de l'absentisme.

- Acollida de l'alumnat i de les famílies que s'incorporen a la zona/localitat.

- Afavoriment de la participació de tot l'alumnat a les diferents activitats aula/centre/entorn.

- Sensibilització específica respecte a l'adopció de la llengua catalana com a llengua comuna i respecte a la diversitat lingüística.

- Promoció de l'ús de la llengua catalana.

- Promoció de l'accés a les llengües d'origen.

- Promoció de línies d'actuació per a l'educació en valors per i en la ciutadania a l'aula/centre/entorn.

- Promoció de l'educació més enllà de l'escola i promoció de l'educació en el lleure.

- Creació d'espais de trobada i convivència.

- Promoció de l'associacionisme infantil i juvenil.

- Formació i sensibilització i promoció de les xarxes i grups de treball multidisciplinar.

- Enfortiment dels vincles família - centre educatiu - entorn.·

OBJECTIU

Proporcionar a l’alumnat d’entorns socioculturals desfavorits unes condicions d’estudi adequades, fora del marc escolar, que permeti:

1. Reforçar hàbits escolars i desenvolupar tècniques d’estudi.

2. Ajudar l’alumnat a desenvolupar actituds positives per a l’aprenentatge.

3. Afavorir la integració de l’alumnat nouvingut en l’àmbit escolar.

PERSONA DE REFERÈNCIA: Raquel Escolà i Flors Pericon

CORREU ELECTRÒNIC: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - 

TELÈFON: 973533544

ENTITATS IMPLICADES: Ajuntament de Cervera, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, entitats i associacions del territori.

METODOLOGIA

Treball en xarxa entre tots els agents socioeducatius que treballen al territori.

DESTINATARIS/ES

L’alumnat i les seves famílies.

TEMPORALITZACIÓ

Durant el curs escolar.

Pàgina 9 de 41

Us aconsellem que visiteu el blog:

blog salut comunitaria

COL·LABORA i AJUDA'NS

Deixa la teva opinio o comentari, la xarxa es per a tu

COL·LABORA

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

Subscriu-te

Vols estar al cas de totes les novetats, de tot el que fan les entitats de la XarxaUPS.

Calendari

Maig 2021
L M X J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6